Névnap

Ma 2018. február 22., csütörtök, Gerzson napja van. Holnap Alfréd napja lesz.

Eseménynaptár

A naptárban fehér keretben szereplő napok jelölik az eseményeket
február
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Hírlevél

Oldal ajánlás

Újpest Kártya

Újpest Kártya

Ismerje meg!

Széll Kálmán Terv: intézkedések az államadósság csökkentésére

Ki olvas minket?

Oldalainkat 55 vendég böngészi
Az Országgyűlésből jelentjük #40 Nyomtatás E-mail
2012. április 23.

A 2012. év világörökség éveként történő megünnepléséről szóló határozati javaslat a 2012. évet a világörökség évének nyilvánítja, és felhívja a kormányt, az érintett szakmai és társadalmi szervezeteket, valamint a hazai világörökségi helyszíneket és közösségeiket az ünnepi év eseményeinek megrendezésében való közreműködésre.

 

A 2012. év ünnepi évvé nyilvánításának indokai:

  • 140 éve működik hazánkban intézményes örökségvédelem;
  • 40 éve fogadták el az UNESCO Világörökség Egyezményét;
  • 25 éve lett világörökségi helyszín a budapesti dunai panoráma, a várnegyed, valamint Hollókő ófaluja;
  • 15 éve terjesztették ki a budapesti helyszín területét az Andrássy útra és a Hősök terére;
  • 10 éve lett világörökségi helyszín a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék;
  • 2012. január 1-jén lépett a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény.

 

Az országgyűlési határozati javaslatot az öt parlamenti frakció, valamint egy független képviselő közösen nyújtotta beA javaslat összhangban van az UNESCO felhívásával, valamint a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága ajánlásával, amely a Világörökségi Egyezmény 40. éves évfordulójáról való méltó megemlékezésre hívja fel a részes államokat, köztük Magyarországot is.

 

***

 

Az Országgyűlésről szóló törvény a korábbinál egységesebb, átfogó szabályozást kíván létrehozni az Országgyűlést, illetve az országgyűlési képviselőket érintő több törvény, illetve bizonyos házszabályi rendelkezések egyberendezésével.

 

A korábban részben alkotmányi szinten rögzített képviselői összeférhetetlenség, valamint a rendszeres országgyűlési ülésezésre vonatkozó szabályozás az Alaptörvény 4. cikk (2) bekezdése, illetve 5. cikk (8) bekezdése alapján kerül sarkalatos törvényi szintre. Az összeférhetetlenségi okok köre jelentősen bővül, illetve 2014-től a képviselők már nem folytathatnak más kereső foglalkozást sem.

 

A mentelmi jogot kiterjeszti a rágalmazásra és a becsületsértésre is, a mentelmi jog kapcsán követendő eljárás szabálysértési ügyekben pedig egyszerűsödik. A mentesség azonban továbbra sem vonatkozik a képviselők polgári jogi felelősségére és egyes bűncselekményekre.

 

Visszavezeti a háznagy tisztségét, akit a házelnök üléstermen kívüli helyetteseként definiál. Háznaggyá országgyűlési képviselő vagy olyan személy választható, aki megfelel a közszolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételeknek.

 

Az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése garantálja a nemzetiségek számára az országgyűlési munkában való részvételüket. A nemzetiségi szószóló az Országgyűlés ülésén – a Házbizottság döntése alapján – a nemzetiségek érdekeit, jogállásukat érintő napirendi pontok tárgyalása során felszólalhat, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A nemzetiségeket képviselő bizottság munkájában szavazati joggal vesz részt, az állandó bizottságok ülésein pedig tanácskozási joggal vehet részt. A szószólót mentelmi jog illeti meg.

 

A Javaslat negyedik része az országgyűlési képviselők javadalmazását, valamint képviselőcsoportok működésének támogatását tartalmazza, amely az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló javaslatból átvett szabályozást kiegészíti a házelnök és a volt házelnök javadalmazásával.

 

A törvényalkotó részletesen szabályozza azokat az esetköröket, amikor az Országgyűlés, valamely bizottsága vagy az elnök jogi eszközök alkalmazásával felléphet az ülésezési rendje ellen vétő képviselőkkel szemben. A cél ezzel az, hogy visszaszoruljanak az Országgyűlés tekintélyét romboló, illetve a rendeltetésszerű működést szándékosan akadályozó magatartások.

 

Rendezi azt a kérdést, hogy milyen szabályok állapíthatóak meg az Országgyűlés és egyes hozzá tartozó épületek területére történő belépéssel és az ott tartózkodás rendjével kapcsolatban, ezek hogyan ismerhetőek meg és milyen szabályok alapján tiltható ki valaki legfeljebb két hétig az Országgyűlés épületéből.

 

A hatékonyabb működés érdekében főigazgatót állít a teljes apparátus élére.

 

Létrehozza az Országgyűlési Őrséget. Ezzel a jogalkotó feléleszti a képviselőházi őrség felállításáról szóló 1912. évi törvény által teremtett, a magyar közjogi hagyományokba illeszkedő azon megoldást, miszerint a legfőbb népképviseleti szerv biztonságáról és védelméről önállóan működő fegyveres testület gondoskodik. Az Őrség megalakulásával a jogalkotó gondoskodik arról, hogy a törvényhozás belső és külső működésének megzavarása esetén a rend helyreállítását és fenntartását egy, a végrehajtó hatalomtól szervezetileg és irányításában is elkülönülő, független végrehajtó szerv végezze. Az Őrség feladatai közé tartozik az Országgyűlés védelme, az épületekkel összefüggő létesítménybiztosítási feladatok, az Országgyűlés elnökével kapcsolatos személyvédelmi feladatok, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása, illetve az Országgyűlés fegyelmi jogköre és az elnök rendészeti jogköre keretében hozott intézkedések érvényre juttatása.

 

***

 

Az Országgyűlés működésével kapcsolatos azon szabályok, amelyek a képviselőkön kívüli, harmadik személyekre vonatkozóan tartalmaznak kötelező rendelkezéseket, illetve az ezekkel szorosan összefüggő rendelkezések törvényi szinten jelennek meg az Alaptörvény T) cikkében foglaltakra tekintettel, míg az egyéb, elsősorban eljárási kérdések továbbra is országgyűlési határozati formában maradnak szabályozva. Így az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése szerinti Házszabály tulajdonképpen két dokumentumban, az Országgyűlésről törvényben, valamint ebben az országgyűlési határozatban, a korábbi házszabálynak megfelelő szinten kerül rögzítésre.

 

A határozati javaslat részletesen szabályozza a frakcióalakítás szabályait. Képviselőcsoport alakítására a képviselők előző általános választásán országos pártlistát állító és mandátumot szerző, ugyanazon párthoz, vagy annak jogutódjához tartozó képviselők jogosultak. A képviselők előző általános választásán közös országos listát állító és mandátumot szerző pártokhoz, illetve azok jogutódjához tartozó képviselők közös vagy önálló képviselőcsoport alakítására jogosultak. Képviselőcsoportot legalább tizenkét képviselő alakíthat.

 

További szabályokat tartalmaz a parlamenti és a bizottsági ülések lebonyolításával kapcsolatban.

 

***

 

Magyarország Alaptörvénye a korábban alkalmazott „nemzeti és etnikai kisebbség” kifejezés helyett a „nemzetiség” fogalmat vezette be, melyet a szintén január 1-jén hatályba lépett, a nemzetiségek jogairól szóló törvény is alkalmaz.

 

A nemzetiségek ügye melletti elkötelezettség további megerősítésére az Országgyűlés december 18-át - mint az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának a napját - a Nemzetiségek Napjának nyilvánítja.

 

A nemzeti örökségről szóló országgyűlési határozat a Kárpát-medence magyar épített és szellemi örökségének kulturális és nemzetpolitikai jelentőségét rögzíti. Az Országgyűlés a határozati javaslat révén – az Alaptörvény vonatkozó kitételeivel és a nemzeti összetartozásról szóló törvénnyel összhangban – deklarálja a Kárpát-medencei magyar kulturális örökség jelentőségét és elköteleződik annak megőrzése mellett. Ennek érdekében támogatja a magyar-magyar örökségi turizmust, és felkéri a kormányt, hogy a jogszabályi környezetet és a szomszédos országokkal ápolt kétoldalú kapcsolatokat a fentiek szellemében alakítsa.

 

 

 

Szóljon hozzá!

A hozzászólásokat moderáljuk ezért kis késéssel jelennek meg az oldalon. Kérjük, kerülje a másokat sértő, személyeskedő, bántó, trágár stílusú kommentelést! Hozzászólása elküldése előtt ne felejtse el beírni az ellenőrző kódot. Amennyiben nem olvasható kódsort kapott, a frissítés feliratra kattintva kérhet új kódot.


Biztonsági kód
Frissítés