Névnap

Ma 2018. február 22., csütörtök, Gerzson napja van. Holnap Alfréd napja lesz.

Eseménynaptár

A naptárban fehér keretben szereplő napok jelölik az eseményeket
február
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Hírlevél

Oldal ajánlás

Újpest Kártya

Újpest Kártya

Ismerje meg!

Széll Kálmán Terv: intézkedések az államadósság csökkentésére

Ki olvas minket?

Oldalainkat 54 vendég böngészi
Az Országgyűlésből jelentjük #54 Nyomtatás E-mail
2013. március 06.

 

Az Országgyűlés Külügyi bizottsága szükségesnek tartja, hogy az Országgyűlés állást foglaljon a magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) politika ügyében. A NEFE politika Magyarország külkapcsolatainak fontos elemét képezi. Az EU, az OECD és a NATO tagállamaként nem csupán nemzetközi fórumokon tett politikai kötelezettségvállalásokból fakadó feladata, de az országnak alapvető nemzeti érdeke is, hogy a NEFE tevékenység céljait, alapelvet, fő szektorait és kedvezményezettjeit meghatározó, világos középtávú stratégia mentén folytasson nemzetközi fejlesztési tevékenységet, szem előtt tartva a fejlesztéshatékonysági alapelveket. A Külügyi bizottság továbbá fontosnak tartja, hogy a visegrádi országokkal (Csehországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával) összefogva valósuljon meg Magyarország NEFE politikája.

 

Az előzőek alapján a határozati javaslatban a Külügyi bizottság felhívja a Kormányt, hogy dolgozzon ki nemzetközi fejlesztési keretstratégiát 2013. június 30-ig, és erről ugyaneddig az időpontig számoljon be az Országgyűlés Külügyi bizottságának.

 

***

 

A Magyar Kormány — hat éves szünet után — 2010. november 5-én megrendezte a MÁÉRT (Magyar Állandó Értekezlet) IX. ülését Budapesten a magyar-magyar párbeszéd és partneri együttműködés újraindítása érdekében. A tanácskozás legnagyobb eredményének tekinthető, hogy a külhoni és a magyarországi pártok, szervezetek képviselői egyhangúlag fogadták el a Magyar nemzetpolitika - A nemzetpolitikai stratégia kerete című — hiánypótló jellegű — stratégiai dokumentumot. A zárónyilatkozatban — a támogatáspolitika átalakításának részeként — elfogadták a nemzeti jelentőségű intézmények támogatásának kritériumrendszerét.

 

A Kormány szándéka, hogy kiszámítható módon járuljon hozzá a szülőföldön való boldogulás szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró intézmények, szervezetek működéséhez, fenntartásához. Előnyben részesülnek az Európai Unió határain kívül eső régiók, így Kárpátalja és Vajdaság magyarsága.

 

2012 kiemelkedő projektje a Külhoni magyar óvodák éve program. A program célja, hogy támogatást kapjanak azok a külhoni magyar óvodapedagógusok, akik hozzájárulnak a gyermekek nemzeti identitásának erősítéséhez, a minőségi oktatás megteremtéséhez.

 

A magyar nemzetpolitikai stratégiai gondolkodás továbbá a diaszpórával egy új, erősebb, szorosabb kapcsolat kialakítását célozza, ugyanis a korábbi kormányok idején a nyugati magyarság a nemzetpolitika méltatlanul háttérbe szorított szegmense volt. A világban szétszórtságban élő magyarság megszólítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a Nemzeti Regiszter létrehozása, amely 2011. október 17-étől honlap formájában érhető el. Célja, hogy közvetlenül lehessen kapcsolatba lépni a világ számos pontján élő valamennyi magyarral.

 

***

A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvény (Küfetv.) elfogadását és bevezetését mind a Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi állomány, mind a szövetséges nemzetközi katonai parancsnokságok részéről egyöntetű siker és elfogadás jellemezte.

 

A törvényjavaslat egyik fő célja a nyilvántartásra, az igazolásokra, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések kiegészítése a hozzátartozók tekintetében, valamint a gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézések áttekinthetőbbé és gördülékenyebbé tétele.

 

2008-ban a MH Pápa Bázisrepülőtérre települt a Nehéz Légiszállító Ezred és a NATO Légiszállítást Irányító Ügynökség, és a NATO Katonai-egészségügyi Kiválósági Központja is hazánkban működik, mely keretében számos külföldi NATO szövetséges katona teljesít szolgálatot hazánkban. Ez is alátámasztja a törvényjavaslat szükségességét.

 

***

A szerzői jogi törvény módosításának egyik fő célja a 2011/77/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv összehangolása a hazai szabályozással. Az irányelv az előadóművészi teljesítmények védelmi idejének ötven évről hetven évre történő felemeléséről és kisebb technikai kiigazításokról rendelkezik.

 

A szabadalmi ügyvivőkről szóló törvény módosításával a szabadalmi ügyvivői tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezések az ügyvédi hivatás szabályozásához kerülnek (pl. a titoktartási kötelezettség szabályai). A jogszabály célja, hogy átláthatóbbá tegye e tevékenység végzéséhez szükséges képzettség szabályait, valamint kiegészíti a szabadalmi ügyvivők által ellátható szerzői jogi feladatok körét az adatbázisok védelmével és az önkéntes műnyilvántartásokra vonatkozó eljárásokkal.

 

Az újonnan hatályba lépő innovációs törvény alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakértőként közreműködik a tevékenységek kutatás-fejlesztésnek való minősítése, illetőleg egyes költségeknek a kutatás-fejlesztési tevékenységhez való hozzárendelhetősége vonatkozásában.

 

***

Az Európai Parlament és a Tanács a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló 2008/115/EK irányelve 2011. december 24-i határidőt szabott a tagállamoknak az illegális migránsok részére biztosítandó jogi segítségnyújtás kialakítására, illetve az ehhez szükséges tagállami szabályozás megalkotására.

 

Az Irányelv 13. cikk (4) bekezdésében foglaltak alapján a tagállamoknak a nemzeti szabályaikkal összhangban térítésmentes jogi segítséget és/vagy képviseletet kell biztosítani az illegális migránsok részére, amely Magyarországon elsősorban az igazságügyi szolgálatok és a szerződött jogi segítők közreműködésével, az állami jogi segítségnyújtási rendszer keretében valósul meg.

 

***

Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményét 43 állam írta alá és 39 már ratifikálta is. Az Egyezmény 2005. május 16-i elfogadása óta Magyarországot számos alkalommal érte kritika a ratifikáció hiánya miatt. A kötelező hatály elismerésének hiánya elsősorban a nem megfelelő jogszabályi környezetben rejlett, ugyanakkor az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése biztosítja majd az Egyezmény és a hazai jog összhangját. Az irányelv átültetési határideje 2013. április 6. a teljes jogharmonizációt pedig az új Btk. teremti meg, amely 2013. július 1. napjától lép hatályba.

 

***

A 2012. évi Interpol Regionális Konferencia során született döntés értelmében az Interpol 2013. évi Európai Regionális Konferenciájának megrendezésére Magyarországon, Budapesten kerül sor május 14. és 16. között. Az évente mindig más európai államban ötven európai tagállam delegációjának részvételével megrendezett háromnapos ülésen az európai országok bűnügyi felsővezetői és az Interpol Nemzeti Irodák/nemzetközi bűnügyi együttműködési egységek vezetői vesznek részt. A Megállapodás célja, hogy a Konferencia időtartamára az azon résztvevő személyeket és a Szervezetet megillető kiváltságokról és mentességekről rendelkezzen. Eszerint a Konferenciára érkezők mentesek bármely jogi és bírósági eljárás alól, a birtokukban lévő iratok sérthetetlennek számítanak, továbbá biztosítani kell számukra a ki- és belépés, valamint a tartózkodás zökkenőmentességét. Az Interpol mentes az általa folytatott pénzügyi tranzakciók ellenőrzése, valamint a hivatalos dokumentumai és a szokásos ajándéktárgyak behozatali vámjának megfizetése alól. A mentességeket a Konferencia ideje alatt, valamint Magyarország területére történő ki- és belépés során is biztosítani kell.

 

***

A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló jogszabályban foglaltak alapján a Kossuth-díjjal és Széchenyi-díjjal együtt járó jutalom összege emelkedik, ezzel is erősítve a kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgárok elismerését.

 

A díjazottak számára a bérből és a fizetésből élők előző évi országos szintű nettó átlagkeresetének ötszöröse helyett annak hatszorosa lesz kifizethető.

 

A Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja adományozásával járó jutalmak összege a Kossuth-díj és a Széchenyi-díj jutalmának összegéhez kötötten kerültek megállapításra, így a művészeti díjak mértéke is emelkedik a törvényjavaslat elfogadásával.

 

***

A Kormány Magyarország energia ellátásbiztonsága érdekében meg kívánja vásárolni az E-On tulajdonában lévő biztonsági földgáztárolót. Az intézkedés célja, hogy az ország gáztartalékkal rendelkezzen a hideg időkre az esetleges gázellátási problémák idejére és olyan időszakban tudjon a kormányzat gázt vásárolni a lakosságnak, amikor adott esetben külföldön olcsóbbak az árak.

 

A Magyar Állam a tranzakció lebonyolításához készfizető kezességet vállal az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-nek az E.ON Ruhrgas International GmbH-val és az E.ON Gas Storage GmbH-val kötött adás-vételi szerződésből eredően a kialkudott vételár 80%-ért, de legfeljebb 256 milliárd forint értékben.

 

***

A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését felváltó törvényességi felügyelet 2012. január 1. napja óta működik Magyarországon.

 

A most elfogadott módosítás értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal akkor javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy indítványozza az alkotmánybírósági felülvizsgálat Kormány általi kezdeményezését, ha már megkísérelte törvényességi felhívással és a képviselő-testület összehívásával megszüntetni az önkormányzati rendelet alaptörvény-ellenes állapotát.

 

A módosítás másik eleme, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezési javaslatát a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium apparátusának segítségével megvizsgálja, és csak akkor kezdeményezheti a Kormánynál az Alaptörvénybe ütköző önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozását, amennyiben az önkormányzati rendelet valószínűsíthető módon valóban alaptörvény-ellenes.

 

A módosítás pontosítja továbbá a törvényi szabályokat, ezáltal kiterjesztve a törvényességi felügyeletet a helyi önkormányzatok társulásaira is.

 

További változást jelent a felügyeleti bírság alkalmazási körének kiterjesztése azokra az esetekre, amikor a törvényességi felügyelet más eszközének alkalmazása az önkormányzatnak aránytalan terhet okozna, és más törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazása nem indokolt.

 

Ezen kívül a törvényjavaslat lehetővé teszi a jövőben a kormányhivatal vezetője számára, hogy a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére fizetési kötelezettség vállalására jogosult személyt jelöljön ki, amennyiben az önkormányzatnál 15 napot meghaladóan nincs ilyen személy, vagy feladata ellátásában akadályoztatva van. E személy csak a helyi önkormányzat, a közös önkormányzat és a megyei önkormányzat hivatalának alkalmazásában álló személyek közül jelölhető ki, és a kijelölés addig tart, amíg az önkormányzat valakit nem jelöl ki, vagy az akadályoztatás meg nem szűnik. Ennek a módosításnak a célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodását akadályozó helyzet ne jöhessen létre.

 

***

Az Alkotmánybíróság az 1/2013. (I. 7.) AB határozatban foglaltak alapján alkotmányellenesség miatt visszaküldte az Országgyűlésnek a 2012 decemberében az Országgyűlés által elfogadott, de ki nem hirdetett választási eljárásról szóló törvényt. Ez maga után vonta azt is, hogy az újratárgyalási kötelezettségre figyelemmel a törvény tervezett hatálybalépése 2013-ra tolódott. Az eredetileg előterjesztett törvényjavaslatnak része volt a Vjt. választókerületi felosztásának a korrekciója is, amely a Vjt. 4. § (6) bekezdésére tekintettel viszont határidőhöz kötött.

 

Erre megoldást jelent a jelen módosító javaslat, amely lehetővé teszi, hogy a Vjt. melléklete által meghatározott választókerületi beosztás hiánytalan legyen, és a határidőre tekintettel a törvényi előírásoknak megfelelő rendben megtörténjen a technikai jellegű korrekció. A törvényjavaslat ennek megfelelően kimondja, hogy 2. számú melléklet módosítására 2013. június 30-a és az országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépését követő általános választásának napja közötti időben nem kerülhet sor.

 

Szóljon hozzá!

A hozzászólásokat moderáljuk ezért kis késéssel jelennek meg az oldalon. Kérjük, kerülje a másokat sértő, személyeskedő, bántó, trágár stílusú kommentelést! Hozzászólása elküldése előtt ne felejtse el beírni az ellenőrző kódot. Amennyiben nem olvasható kódsort kapott, a frissítés feliratra kattintva kérhet új kódot.


Biztonsági kód
Frissítés