Névnap

Ma 2018. február 26., hétfő, Edina napja van. Holnap Ákos és Bátor napja lesz.

Eseménynaptár

A naptárban fehér keretben szereplő napok jelölik az eseményeket
február
H K Sz Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Hírlevél

Oldal ajánlás

Újpest Kártya

Újpest Kártya

Ismerje meg!

Széll Kálmán Terv: intézkedések az államadósság csökkentésére

Ki olvas minket?

Oldalainkat 17 vendég böngészi
Az Országgyűlésből jelentjük #57 Nyomtatás E-mail
2013. május 03.

 

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosa a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott, 2013. március 9-én megjelent interjúban olyan nyilatkozatot tett, amelyben megkérdőjelezi a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, és érthetőnek nevezi, hogy egy Magyarországon jogerősen elítélt bűnelkövetőt Írország nem ad át a magyar hatóságoknak.

 

Az Országgyűlés álláspontja szerint Viviane Reding az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosa nem nyilváníthat egy uniós alapelvvel össze nem egyeztethető tagállami cselekményt helyesnek tényekkel alá nem támasztott politikai vélekedése alapján, hiszen neki a jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosaként az lenne a feladata, hogy megvalósuljon az igazságügyi együttműködés, ideértve a bírósági ítéletek kölcsönös elismerését és végrehajtását.

 

***

Az agrárkamarai törvény a megyei szervezetek elnökeinek biztosítja a helyet az országos küldöttgyűlésben és elnökségben, így nyilvánvaló, hogy a kamara megyei és az országos szervezete egymással szorosan együttműködik, a megyei és az országos szervezet között nincs olyan érdekellentét, ami a megyei elnökök országos szerepvállalásának korlátozását alátámasztaná. A törvény azonban a megyei kamarai szervezetek elnökei, illetve az országos szervezet elnöki, alelnöki, főigazgatói tisztségének egyidejű viselését megtiltja. A megyei elnöki tisztségnek az országos elnöki, illetve alelnöki tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenséget – mely a gazdasági kamaráknál eleve nem áll fenn – javasolt ezért megszüntetni. Érdemes viszont továbbra is fenntartani a főigazgatói tisztség, és a megyei elnöki tisztség összeférhetetlenségét.

 

***

 

A törvénymódosítás eredményeként további területeken van lehetőség a 10%-os rezsicsökkentés végrehajtására.

Ezáltal a villamosenergia, gázenergia, víz- és csatornaszolgáltatás, hulladékszállítás, valamint a távhőszolgáltatás ára is 10%-al csökken 2013-ban.

Az elfogadott törvény főbb pontjai:

• A gázellátás, a villamos energia szolgáltatás és a távhőszolgáltatás díjai a 2012. novemberi számlákhoz képest, minden tétellel együtt 2013. január 1-től legfeljebb a korábbi egységárak 90%-a lehet.

• A vízközmű szolgáltatás díja, beleértve minden járulékos költséget, 2013. július 1-től nem haladhatja meg a 2013. január 1-jén életben lévő díjak 90%-át.

• A hulladékszolgáltatás díja, beleértve minden járulékos költséget, 2013. július 1-től 2014. január 1-ig, nem haladhatja meg a 2013. január 1-jén életben lévő díjak 90%-át.

• Az említett változások végrehajtását kötelező a számlában egyértelműen feltüntetni.

• A távhőszolgáltató, a vízközmű szolgáltató, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató köteles tárgyhó 15. napjáig a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság irányába igazolni a változás végrehajtását.

• Jogsértések esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kap felhatalmazást az eljárások lefolytatására.

• Amennyiben a fentiek nem teljesültek maradéktalanul, úgy a 2012. december 31-ét követően számlázott tételeket helyesbíteni kell.

• Amennyiben a szolgáltató nem teljesíti jelen törvényben előírtakat, a közszolgáltatási, közüzemi, vagy az egyetemes szolgáltatási szerződés megszegésének számít. Szerződésszegés esetén a szolgáltató 10.000 Ft-ot köteles a fogyasztónak megfizetni.

• A vízközmű szolgáltató a számlában köteles elkülönítetten feltüntetni az alapdíjat és a fogyasztással arányos díjat az ivóvíz és a szennyvízelvezetés tekintetében is.

• A számviteli szabályozásért felelős miniszter, a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg a vízközmű szolgáltatók által alkalmazható számlaképet.

 

***

 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény módosításáról szóló javaslat benyújtása Győr város átmenő forgalmának csökkentése, belső úthálózatának tehermentesítése, a város keleti részén létesült logisztikai park, valamint a 2014-2020 európai uniós programozási időszak fejlesztései érdekében volt szükséges, ahol régóta tervben volt a Győr város északkeleti részén tervezett ún. „nagy elkerülő út” megvalósítása.

 

***

Az Alaptörvény, amely minden, a közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatot közérdekű adattá minősített, a nyilvánosságot, az átláthatóságot tette főszabállyá.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény már nem tartalmazza a hatályos Ptk.- ban foglalt, a közpénzek felhasználásával összefüggő adatok megismerésével kapcsolatos szabályoknak megfelelő rendelkezéseket, azaz az ún . üvegzseb-szabályokat. Tekintettel arra, hogy e szabályok a közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkoznak, azokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, annak rendszeréhez és terminológiájához igazodó módon indokolt megjeleníteni. A magánszférának azon szereplői is, amelyek az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesítettek, kötelesek a kezelésükben lévő közérdekből nyilvános adatok megismerését lehetővé tenni, az adatigényléseket teljesíteni.

 

***

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításával az oktatásért felelős miniszter lesz az állami köznevelési intézmény átszervezése, fejlesztése tekintetében a döntésre jogosult. A jogszabály rendelkezéseket tartalmaz a vidékfejlesztési miniszternek átadott középfokú szakképző intézményekre vonatkozóan, módosulnak a szabályok a nemzetiségeknek a nemzetiségi oktatással összefüggésben. A törvény szükség esetén lehetőséget teremt a csoport- és osztálylétszámok alsó és felső korlátainak átlépésére. A szakképző intézmények számára május 20-ig tolja ki a pedagógiai program felülvizsgálatának határidejét. Változik a testnevelés szabályozása, lehetőséget teremtve arra, hogy legfeljebb heti két tanórát összevontan úszásoktatásra lehessen fordítani, egyben szélesedik azon képesítések köre, amelyekkel testnevelést lehet oktatni. A képesítési feltételek tekintetében több további szakmai területen tartalmaz változást.

 

A tanulásban leszakadók felzárkóztatását szolgáló hídprogramokat érintően módosító javaslatok eredményeképpen rugalmasabb belépési feltételek lépnek életbe a legalább befejezett hat általános iskolai osztállyal rendelkezők körében, és a Híd II. program sikeres teljesítése általános iskolai végzettséget tanúsít majd, megnyitva a lehetőséget az ehhez kötött szakmák elsajátítása előtt. A nem állami pedagógiai szolgáltatások működése a jövőben miniszteri engedélyhez kötött. A törvény módosítja az óvodai, iskolai hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályokat, a külföldi állampolgárok óvodai, iskolai, kollégiumi jogviszonyának megszűnési feltételeit.

 

Szóljon hozzá!

A hozzászólásokat moderáljuk ezért kis késéssel jelennek meg az oldalon. Kérjük, kerülje a másokat sértő, személyeskedő, bántó, trágár stílusú kommentelést! Hozzászólása elküldése előtt ne felejtse el beírni az ellenőrző kódot. Amennyiben nem olvasható kódsort kapott, a frissítés feliratra kattintva kérhet új kódot.


Biztonsági kód
Frissítés