Névnap

Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Eseménynaptár

A naptárban fehér keretben szereplő napok jelölik az eseményeket
április
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Hírlevél

Oldal ajánlás

Újpest Kártya

Újpest Kártya

Ismerje meg!

Széll Kálmán Terv: intézkedések az államadósság csökkentésére

Ki olvas minket?

Oldalainkat 33 vendég böngészi
Az Országgyűlésből jelentjük #60 Nyomtatás E-mail
2013. június 16.

 

Az EU-Fülöp-szigeteki Partnerségi és Együttműködési Keretmegállapodás az Európai Unió első kétoldalú egyezménye a Fülöp-szigetekkel, amely felváltja az eddig az együttműködés keretéül szolgáló, az Európai Gazdasági Közösség és a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének tagállamai között 1980-ban megkötött Együttműködési Megállapodást.

 

A Keretmegállapodás legfőbb célja a politikai párbeszéd intézményes keretének, mint a gazdasági kapcsolatok kiteljesedésének alapvető feltételének a megteremtése. Ennek érdekében létrejön egy társulási vagy együttműködési tanács, mint a párbeszéd hivatalos fóruma. A Keretmegállapodás továbbá jelentősen bővíti a felek kölcsönös kötelezettségeit a gazdasági, a kereskedelmi, valamint a belügyi és igazságügyi együttműködés területein. A Keretmegállapodás továbbá elősegíti a szabadkereskedelmi megállapodás megkötését a Fülöp-szigetekkel.

 

***

Az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodást az Európai Unió és Vietnam 2012. június 27-én írta alá, felváltva ezzel az Európai Gazdasági Közösség és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének tagországai között létrejött 1980. évi, Vietnamra 1999-ben kiterjesztett együttműködési megállapodást.

 

A megállapodás tartalmazza az emberi jogokra, a Nemzetközi Büntetőbíróságra, a tömegpusztító fegyverekre, a kézi- és könnyűfegyverekre és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó uniós standard politikai záradékokat, továbbá végrehajtja az adózással és a migrációval kapcsolatos uniós szakpolitikákat. A partnerségi és együttműködési megállapodás alapot nyújt az EU és tagállamai Vietnammal folytatott hatékonyabb együttműködésére fejlesztési, kereskedelmi, gazdasági és igazságügyi területen. Végül a partnerségi és együttműködési megállapodás megkötése elősegíti egy szabadkereskedelmi megállapodás kezdeményezését és megkötését Vietnammal.

 

***

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat alapvetően négy fő szerkezeti részre tagolható, melyek mindegyike a közpénzekkel, ezen belül a foglalkoztatással kapcsolatos egyes szabályokkal (I.), az önkormányzatok gazdálkodására (II.), valamint a közteherviselés általános szabályaira (III.) vonatkozó törvényi előírásokkal, továbbá az államháztartás szabályainak módosításával (IV.) függ össze.

 

1. A távolléti díj számítására vonatkozó új szabályokat a jogszabálya úgy módosítja, hogy a havibéres munkavállaló esetén a távolléti díj összege igazodjon az adott hónap általános munkarend szerinti munkanapjainak számához, azaz távollét esetén a munkabér ne változzon az adott hónap munkanapjainak számától és a távollét időtartamától függően.

 

A jogalkalmazói jelzések alapján a gyermekvédelmi ágazatban indokolt – különösen a kis településeken működő gyermekotthonok, lakásotthonok folyamatos működésének biztosítása érdekében – egyes munkakörökben a képesítési előírások alóli, határozott idejű felmentési lehetőség biztosítása.

 

A súlyos fogyatékosnak minősülő személy, illetve a vakok személyi járadékában részesülő, akinek az egészségkárosodása egyébként szintén meghaladja az 50 %-os mértéket, csak akkor jogosult a pótszabadságra, ha a rehabilitációs szakigazgatási szervtől külön kéri az egészségkárosodás minősítését is. Ez az érintettekre indokolatlan terhet ró, ezért szükséges az Mt. érintett rendelkezésének módosítása.

 

2. A helyi önkormányzatok adósságát az állam részben konszolidálta, illetve konszolidálja. Ugyanakkor nem elegendő az önkormányzati adósság egyszeri, állam általi átvállalása, szükség van olyan intézkedések meghozatalára is, melyek biztosítják azt is, hogy ne keletkezzen újra ez az adósság.

 

Az önkormányzati adósságkonszolidáció miatt indokolttá vált a hitelfelvételre vonatkozó szabályok további szigorítása is, tekintettel arra, hogy a konszolidált önkormányzatok esetében a korábbi ügyletek törlesztésére fordítandó bevételek szabadon elkölthetővé válnak, és így az önkormányzatok hitelképessége nagyban megnő.

 

Az elfogadott javaslat megteremti a lehetőséget a korábbi években keletkezett működési hitelek egyszeri, futamidő hosszabbítással járó átalakítására, szerződésmódosítására annak érdekében, hogy az évek alatt felhalmozott működési hiányok finanszírozására szolgáló működési hiteleket az önkormányzatok hosszú lejáratú, „amortizálódó” hitellé alakíthassák át. A kezességvállalást is kormányzati engedélyhez köti az elfogadott Javaslat, mivel ez a kötelezettség is veszélyeztetheti az önkormányzati gazdálkodás stabilitását. Az EU-s támogatásokhoz szükséges önerőt biztosító hitelek is az engedélyköteles körbe kerülnek.

 

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteket csak abban esetben köthetnek, ha a vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezették.

 

Az önkormányzatok EU-s pályázatainak önerejét biztosító hitelek csak 2015. január 1-jétől válnak engedélykötelessé.

 

3. Az elmúlt időszak szélsőséges időjárási körülményei sokak élet-, és vagyonbiztonságát veszélyeztették. A március közepén soha nem tapasztalt mérvű hóvihar idején pedig számos vállalkozás, magánszemély önként, ellenszolgáltatást nem várva nyújtott segítséget a bajba jutott embereknek, kiegészítve a mentésre hivatott állami szerveknek a természeti katasztrófa nagyságához mérten időben és térben korlátosan rendelkezésre álló kapacitásait.

 

Nem keletkeztetnek illetékfizetési kötelezettséget azon átutalásoknál, amelyeknél veszélyhelyzet kezelése kapcsán, adománygyűjtés céljából létrehozott számla javára történik. (A kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, de érvényes 2013 korábbi időszakaira is)

 

Amennyiben a vállalkozó adóalany katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet idején ingyenesen nyújt segítséget a katasztrófa-helyzet következményeinek elhárításához, mérsékléséhez, akkor nem éri őt pótlólagos fizetési kötelezettség egyetlen közteherben sem (a segítségben részesült személyt sem). Egy átmeneti szabályozás értelmében, ez érvényes 2013. korábbi időszakaira is.

 

Az e-útdíj megnöveli a fuvarozók költségeit, ezért két közteher-fizetési kötelezettségben vezetne be tehercsökkentést. 1. a helyi ipaűzési adóból levonhatják az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5%-át. 2. A légrugós tehergépjárműveknél a gépjárműadó mértéke 1200 ft/ megkezdett 100kg-ról 850 Ft/ megkezdett 100 kg-ra csökken.

 

A jövedéki törvény módosításán keresztül kerül kialakításra az üzemanyagok jelölésére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén alkalmazandó szankció, amelyet a NAV fog alkalmazni az eljárása során e kötelezettségüket megszegő gazdálkodókkal szemben. A bírság mértéke legfeljebb 1 millió forint lehet.

 

Szükséges annak egyértelművé tétele, hogy ellenőrző jelölő anyag nélkül a jelölésköteles üzemanyagok szabad forgalomba nem bocsáthatók. E rendelkezés megteremti a forgalmazók kötelezettségét a jelölés tűrésére.

 

***

A termőföldről szóló törvény rögzíti a földhasználati bejelentési kötelezettséget, miszerint aki termőföldet használ, köteles a használatot a használat megkezdésétől számított 30 napon belül bejelenteni az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatalhoz) a földhasználati nyilvántartásba vétel céljából. A törvény alapján a földhasználati bejelentési kötelezettséget elmulasztó földhasználót a földhivatal — előzetes felszólítás nélkül — bírsággal sújtja.

 

A társadalmi és gazdasági igények alapján jelenleg az a legfontosabb cél, hogy a földhasználati nyilvántartás minél pontosabb és minél teljesebb legyen. E cél eléréséhez a bírság, mint szankció alkalmazása nem cél, hanem eszköz, ezért a szankció alkalmazása előtt a földhivatal felszólítja a földhasználói bejelentési kötelezettsége teljesítésére, lehetőséget adva ezzel az önkéntes jogkövetesre. A javaslat rögzíti, hogy szankció alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a földhasználó a felszólításban megállapított legfeljebb 30 napos határidővel sem tesz eleget kötelezettségeinek.

 

***

Az állattenyésztésről szóló törvény módosítása ebek esetében az állattenyésztési bírság alkalmazása alól 2013. május 31-ig, mintegy moratóriumként, bizonyos esetekben felmentést adott, azért, hogy a problémás kérdések a jogszabályi elveknek megfelelően rendezésre kerüljenek. A hatóságok, valamint az érintett kinológiai szervezetek közti tárgyalások, egyeztetések lezajlottak, azonban a végleges, a jogszabályi feltételeknek mindenben megfelelő működés és szervezeti struktúra ez idáig nem alakult ki. Az állattenyésztési bírság kiszabásának mellőzését ezért 2013. szeptember 30-ig meghosszabbították.

 

***

Az árhullám budapesti tetőzését követően egyértelművé vált, hogy a Duna alsó szakaszát érintő árvíz hatása is eléri a veszélyhelyzeti szintet. Ezért a Kormány Pest megyében az Érdi járás, a Ráckevei járás és a Szigetszentmiklósi járás, Fejér megyében a Martonvásári járás és a Dunaújvárosi járás, Bács- Kiskun megyében a Kunszentmiklósi járás, a Kalocsai járás és a Bajai járás, Tolna megyében a Paksi járás, Tolnai járás és a Szekszárdi járás, Baranya megyében a Mohácsi járás közigazgatási területére is kihirdette a veszélyhelyzetet. Ez a dunai árvízzel összefüggő immár második döntés.

 

Az árvíz károsító hatásának felszámolása tizenöt napnál hosszabb ideig tartó feladatot jelent, ezért kérte a Kormány az Országgyűlés felhatalmazását a Duna alsó szakaszára kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításával kapcsolatban is.

 

Szóljon hozzá!

A hozzászólásokat moderáljuk ezért kis késéssel jelennek meg az oldalon. Kérjük, kerülje a másokat sértő, személyeskedő, bántó, trágár stílusú kommentelést! Hozzászólása elküldése előtt ne felejtse el beírni az ellenőrző kódot. Amennyiben nem olvasható kódsort kapott, a frissítés feliratra kattintva kérhet új kódot.


Biztonsági kód
Frissítés