Elég a szocialista hazugságokból, Trippon Norbert a gyűlölet karmestere Nyomtatás
2011. január 29.

Az MSZP Budapesti elnökségének mai közleménye ismét rávilágít az MSZP valódi énjére. A szocialista párt nem tud belenyugodni a választási vereségébe, és sorozatos hazugságokkal és rágalmakkal próbálja lejáratni az újpesti önkormányzatot. A valóság és a tények tudatos és sorozatos elferdítése, becsületes emberek besározása, egy egész közösség megsértése sem okoz nekik gondot, hogy személyes politikai céljaikat elérjék.

 

Dr. Kató Balázsnak 2006. decembere óta van szerződése az Újpesti Önkormányzattal. Ez semmiféle meglepetést nem okozhat Trippon Norbert (az MSZP Budapesti elnökségének tagja) számára, aki a tavaly nyári botrányos tűzijáték-balesetig volt Újpest Alpolgármestere, amikor is lemondásra kényszerült. Ráadásul ő felügyelte a gazdasági területet, a költségvetésbe maga terveztette be és szerepeltette külön soron Kató Balázs szerződését. A szerződés fedezete természetesen szerepelt a 2010 évi költségvetésben is, mely alapján, a gyakorlatak megfelelően lett a szerződés meghosszabbítva, akkor, amikor Trippon Norbert még alpolgármester volt. A szerződés éves összegét az infláció felével emelték meg az akkor aláírók. Ezt a szerződést az új városvezetés megörökölte.

 

Amennyiben Trippon Norbert számára mégis meglepetéssel szolgál, hogy a gazdasági alpolgármestersége idején a költségvetési előterjesztésben az ő aláírásával szerepelt Dr. Kató szerződése, azzal a teljes alkalmatlanságát, hozzá nem értését bizonyítja. Ezek szerint semmi köze nem volt a költségvetés elkészítéséhez, fizetését munka nélkül vette fel!

 

Joggal merül fel a kérdés, hogy Trippon Norbertnek miért pont most jut eszébe, egy négy év óta folyamatosan létező szerződés felemlegetése? Csak nem a szokásos szocialista, hazugságon alapuló gyűlöletkeltés tanúi vagyunk ismételten?!

 

A napokban látott napvilágot, hogy Dr. Vitáris Edit jegyző Asszonynak címzetes Főjegyzői címet akar Újpest új polgármestere adományozni. Szocialista források azt sugalmazták, hogy mindez valamiféle hálából történik.

 

Nos a tényekhez tartozik, hogy 2007. januárjában az akkori szocialista alpolgármester, Szalkai István előterjesztésére a képviselőtestület egyhangúlag (valamennyi megválasztott képviselő támogatásával) megszavazta, hogy terjesszék fel Dr. Vitáris Editet címzetes Főjegyzőnek. Ezt Trippon Norbert maga is megszavazta. A határozat végül nem került végrehajtásra, a felterjesztési szöveg nem készült el.

 

Ezt észlelve döntött úgy Újpest újonnan megválasztott polgármestere, hogy megerősítési szándékkal, a demokratikus játékszabályoknak megfelelően terjeszti a Képviselőtestület elé.

 

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért pont most keletkezik botrányos hír abból, amiről Újpest Képviselőtestülete négy évvel ezelőtt döntött? Csak nem a szokásos szocialista, hazugságon alapuló gyűlöletkeltés tanúi vagyunk ismételten?!

 

Az MSZP közleményében leírt hazugságokkal ellentétben Újpest önkormányzata nem megszüntette az ingyenes tankönyvellátást, hanem a szocialista képviselők támogatásával, megalkotta azt a rendeletet, amely valamennyi újpesti általános iskolai diák számára teljes körűen biztosítja az ingyenes tankönyveket. A tényekhez tartozik, hogy amennyiben az Önkormányzat nem alkot a múlt heti ülésén rendeletet, akkor egyetlen diák sem részesült volna támogatásban, ugyanis a szocialisták tavaly olyan rendeletet dolgoztak ki, mely csak egy évre szólt!

 

Felszólítjuk az MSZP-t és különösen Trippon Norbertet hagyja abba hazug, gyűlöletkeltő, személyes bosszúját kielégítő, Újpestre és Újpest teljes közössége számára ártalmas tevékenységét!

 

 

Bartók Béla

Fidesz Újpesti elnöke és frakcióvezetője

 

 

 

Jegyzőkönyvi kivonat 2007. január 18.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. január 18-án (csütörtökön ) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott üléséről.

 

Szalkai István:

Az elmúlt időszak viharos eseményeiről beszél, de reméli, hogy megkezdődik az alkotó munka. A Képviselő-testületnek van egy adóssága, amely nem csak a jelenlegi testületet, hanem az elmúlt 16 évben a testületben helyet foglalókat érinti.

Ezért a következőket terjeszti elő:

 

A közigazgatás eredményes működésének alapja, legmeghatározóbb tényezője a vezetői tevékenység. Dr. Vitáris Edit 1990. óta a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője.

Az eltelt több mint egy évtizedes jegyzői életpályát kiemelkedően magas szakmai színvonalú, "kiválóan alkalmas" minősítésű munkavégzés, igényes szakmai hozzáállás és precizitás jellemezte. Munkája során az ügyfelekkel, hivatali munkatársakkal szemben tanúsított emberi, vezetői magatartása példaértékű.

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. lehetőséget ad rá, hogy e tartósan kiemelkedő szakmai munkát érdemi, szakmai presztízst kifejező, megbecsüléssel együtt járó címmel lehet elismerni.

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy dr. Vitáris Edit jegyző asszony kimagasló munkájának erkölcsi és anyagi megbecsülése jeleként javasolja részére címzetes főjegyzői cím adományozását.

Elmondja, hogy előzetesen kikérte a Fővárosi Jegyzők Egyesületének véleményét, amely egyhangúlag pozitívan támogatta dr. Vitáris Edit jegyzőnek címzetes főjegyzői kinevezését.

 

Kéri a Képviselő-testületet a javaslat támogatására.

 

Dr. Derce Tamás:

Előterjeszti szavazásra a határozati javaslatot.

 

6/2007. (I. 18.) önko. hat.

A Képviselő-testület 6/2007. (I. 18.) számú határozatával úgy dönt, hogy Dr. Vitáris Edit részére, aki 1990. december 12-e óta a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal "kiváló minősítésű" jegyzője, tartósan kiemelkedő szakmai

munkájának elismeréseként címzetes főjegyzői cím adományozására tesz javaslatot.

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat végrehajtásáról úgy, hogy a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően tegye meg a szükséges intézkedéseket. (33 igen)

 

 

Dr. Vitáris Edit

jegyző

 

Dr. Derce Tamás

polgármester