Pártot alapítottak Gyurcsány Ferencnek Nyomtatás
2011. május 11.

A bejegyzés alatt álló Demokrata Párt lehet az a politikai szerveződés, amelyben vezető tisztséget tölt majd be Gyurcsány Ferenc volt kormányfő, írja a Magyar Nemzet. A lap az alakulóban lévő párt februári közgyűlési határozatából következtet erre. Facebookos jegyzete szerint Gyurcsány Ferencnek nincs kifogása.

 

A Magyar Nemzet szerdai számában megjelent információk szerint a még bírósági bejegyzés alatt álló Demokrata Párt lehet Gyurcsány Ferenc új pártja. A lap birtokába került, a címoldalon közölt 2011. február 13-ai közgyűlési határozat szerint két lehetőség áll fenn: az újdonsült Demokrata Párt vagy egyesül a Magyar Szocialista Párttal, amennyiben annak kongresszusa erről dönt, vagy az MSZP-ből kiváló tagokkal, az általuk létrehozott társadalmi szervezettel közösen folytatja.

 

Míg az első esetben az MSZP megszűnne MSZP lenni ("A Demokrata Párt [...]hozzájárul ahhoz, hogy az egyesüléssel létrejövő társadalmi szervezet a továbbiakban a Demokrata Párt nevet viselje"), a második forgatókönyv alapján ("amennyiben a Magyar Szocialista Párt kongresszusa nem határoz a Demokrata Párttá alakulásról") az MSZP-től külön álló új párt jönne létre.

 

Gyurcsányra szabták

 

A Magyar Nemzet a Takács István, Hurubán Sándor és Takácsné Teszenyi Katalin által szignált közgyűlési határozatból azt a következtetést vonta le, hogy a Demokrata Párt lehet az a politikai szerveződés, amelyben vezető tisztséget tölthet be Gyurcsány Ferenc volt kormányfő.

 

A Magyar Nemzet szerdai cikkét már kedd este röviden kommentálta a Facebookon Gyurcsány Ferenc. A nem sokkal fél tizenegy előtt közölt bejegyzésben a volt miniszterelnök úgy fogalmaz, az új szerveződés a Demokrata Párt nevet "kérésre az MSZP rendelkezésére bocsátja" és "hasonlóan jár el akkor is, ha a mai MSZP egy részéből jön létre új társadalmi szervezet, és ez utóbbi kívánja felvenni a Demokrata Párt nevet". (A Magyar Nemzetben közölt közgyűlési határozat ez utóbbiról nem pontosan így fogalmaz, a dokumentum az utóbbi esetben csak egyesülésről szól, a szervezet jövendőbeli nevét nem határozza meg.)

 

Gyurcsány Ferenc így kommentálja a lapértesülést: "Azt történt tehát, hogy az MSZP számára lefoglalták a Demokrata Párt nevet. Lehetőséget teremtve arra, hogy az MSZP átalakulása, kinyitása esetén a párt nevében is jelezze az új politikai orientációt. Ez tehát az MSZP mozgásterének növelését jelenti. Ha akar, akkor él ezzel a lehetőséggel, ha nem akar, akkor nem."

 

Gyurcsány a facebookos bejegyzésben azt is írja, hogy a Demokrata Párt alapítóit ismeri, szándékaikról tudott, kifogása ellenük nem volt és most sincs: "támogatok minden olyan kezdeményezést, ami növeli az MSZP mozgásterét, kinyitja politikáját, szervezetét".

 

Gyurcsány Ferenc először a múlt hét pénteken, külföldi újságírókkal találkozva beszélt egy új párt alapításának lehetőségéről. Azt mondta, amennyiben utolsó erőfeszítései a Magyar Szocialista Párt megújítására kudarcot vallanak, új politikai mozgalmat indít. A 2010-es választásokon súlyos vereséget elkönyvelő MSZP-t 2012 végéig szeretné formába hozni, ha ez nem sikerül, akkor "zöldmezős politikai beruházás" révén látja megvalósíthatónak politikai elképzeléseit.

 

Már utalt rá

 

A volt miniszterelnök szombaton blogjában már részletesen írt is az új párt alapításának lehetőségeiről, megpendítve a fentebb vázolt mindkét lehetőséget: "két út áll majd előttünk: vagy hosszú időre befejezzük a politizálást annak tudomásulvételével, hogy programunknak nincs többsége az MSZP-ben, vagy új mozgalom alapításával az MSZP-n kívül keresünk megoldást [...] úgy vélem, hogy kell még adni egy esélyt az MSZP-nek [...] átalakítási programunk új pártegységet teremt. Ennek az új egységnek politikai nyitottságon, modern, demokratikus balközép orientáción, erkölcsi feddhetetlenségen és megerősített belső demokrácián kell nyugodnia. Aztán ha idáig eljutottunk, akkor majd feltehetjük a kérdést: lehet-e, kell-e új nevet is adni a pártnak, ezzel is jelezve, hogy lezárult egy szakasz, és valami új kezdődik."

 

(index.hu)